simtoto.sesimtoto.dk
Slik leser du PDF-programmet

All løpshistorikk og resultatene fra Simtotos simuleringer er tilgjengelig for hver løpsdag i PDF-programmet.

Simtoto tilbyr et program for alle løpsdager for trav i PDF-format. Klikk på en av løpsdagene under menyen "Kommende løp", og trykk så på "Program på PDF-format" øverst på siden. Dersom du ikke har installert Acrobat Reader må du gjøre dette for å lese løpsprogrammet.

1. Hvert løp presenteres øverst på siden med bane, dato, grunndistanse, startmetode og totalisatorspill (V5, V65 eller V75).

2. Under hestens navn og startnummer er et sammendrag av hestens løpshistorikk de siste tre årene. Personlig bestenotering på autostart står forklart med distanse, bane, dato, løpsnummer, startnummer, distanse, kilometertid og vinnerodds. Under følger personlig bestenotering på voltestart. Begge rekordene gjelder de siste tre årene. Dersom hesten ikke har gått tellende løp for startmetoden i dette tidsrommet, står feltet blankt.

3. På de tre nederste radene står antall starter, plasseringer og personlig rekord for hvert år. For eksempel vil 07: 15 1-1-2-3-2 16.2v2060 bety at hesten gikk 15 løp i 2007. Det endte med 1 seier, 1 andreplass, 2 tredjeplasser, 3 fjerdeplasser og 2 femteplasser. Plasseringer fra 6 og lavere inngår altså ikke i sammendraget. Den raskeste kilometertiden hesten oppnådde var 1.16,2 over 2060 meter på voltestart.

4. I neste kolonne står premiepenger hesten har kjørt inn. Øverst er samlet sum for de tre siste årene, deretter følger samlet premiesum for hvert enkelt år.

5. Under navnet på dagens kusk står et sammendrag av hestens fem siste løp. Det eldste løpet står øverst, og det nyeste nederst. Først står kuskens navn i løpet. I neste kolonne følger bane, dato og løpsnummer. Deretter står startnummer, distanse, plassering, kilometertid og vinnerodds.

6. Lengst til høyre står travtipsene, resultatene av Simtotos simuleringer. Alle ekvipasjene blir vurdert med et måltall hvor 100 er best. De fem høyest rangerte ekvipasjene er nummerert fra 1-5.
R er hovedkomponenten, resultatet av alle simuleringene. Ekvipasjen som er favoritt til å vinne løpet hos Simtoto vil ha R=100 og være merket med tallet 1. I tillegg blir grunnlaget for simuleringene vurdert - har ekvipasjen gått få løp den siste tiden, vil grunnlaget være svakt. Er løpsfrekvensen høy, vil grunnlaget nærme seg 100. Dette måltallet står bak /'en i alle komponenter. En ekvipasje med 100/100 vil således ha maksimal score, med best resultat av simuleringene og med størst sikkerhet for at simuleringene er korrekt.
Hest er en komponent som illustrerer hestens rolle. Reglene om måltall (100/100) gjelder her og i alle andre delkomponenter.
Kusk er en komponent som vurderer kuskens tidligere prestasjoner.
Spor beregner vinnersjansen basert alle tidligere løp på banen over den aktuelle distansen.

2011.06.11_05:53:19